flag_sq Cilësimet e tanishme - Albánština monedhë koruna / CZK shkalla e tanishme 1CZK = 1Kč (CZK)
Vlerat artworks janë ruajtur në bazën e të dhënave në kurora çeke. Conversions Valuta janë bërë duke përdorur kursin e këmbimit të monedhës zgjedhur kundër kurora çeke në nivelin aktual ditor të Bankës Kombëtare Çeke. Për këto arsye, çmimet e veprave mund të ndryshojnë në varësi të kursit aktual të këmbimit të kurora Çeke dhe monedha të tjera .